17-11-2017 20-11-2018

Коментари

е как да си опазя 2 таблита, телефон и 2 лаптопа да не бъдат да не бъдат "виждани" от такива "смарт" програми. Защото в моминта, само при логван Гугъл акаунт на всички устройства....Гугъл вижда всичко на устройствата и го помни. Устройствата просто са отделни порчета пластмаса и метал. Акаунта е един и притежателят е един. Дори при смяна на логването на акаунта с друга парола и еме, Гугъл вече е запомнил фабричния номер на устройството и новата парола и име са само излишна сложност за собственика.