17-11-2017 20-11-2018

Коментари

При точност повече от 1см мостовете падат. При метър е строителен ужас

GPS също може да е с точност под 1м. Но само за военни цели. За граждански нарочно е с тази точност с която е.

Ама тука се говори за гражданска употреба а не за военна!