17-11-2017 20-11-2018

Коментари

поне нулирайте брояча на коментарите че се вижда как сте трили коментари...

Дира са пословични в лошите практики, за пореден път не публикуват източника на оригиналната статия. Ама на кого ли му трябва, дира е "вездесъщ", не ни трябват други източници на информация.

е, когато повече от 3 пъти за 1 нощ....рупура на радиотелескопа се насочи обратно и категорично на земното притегляне от 9,8 м/сек. Направо към зенита на Слънцето. Тогава ще го призная служителя настанен с връзки от диаспората в Патентното бюро в Цюрих....на кого хърватката Милева, първата му жина, му нашепва E=(M×C2)/2. Милева е била отличничката на университета, където се е учил набедения учен. Той е бил посредствен мухльо. И в леглото и на дъската.