17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Огромен напредък ще е, ако след време откритието се въведе масово.Така парализираните хора вероятно ще могат не само да комуникират с останалите, а и да извършват някаква трудова дейност, която не изисква движение, а по-скоро е свързана с компютърно познание.Разбира се, това се отнася за интелектуално съхранени личности, които желаят да се образоват и трудят, за да са полезни на себе си и обществото.