17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Вместо да се иронизирате и обиждате, бихте могли просто да обясните, защо не сте съгласни. Интелигентни хора сте, защо е тази омраза към другия, когото може би дори не познавате?

По принцип съм съгласен. Само че когато говорим за нормални хора. Проблемът е, че тук нормалните хора не се обаждат. Пишем само перковците. Разликата е, че на перковците каквито аргументи и цитати да им приведеш, вместо да седнат и да се замислят, да проверят, или поне да млъкнат, стават още по-вресливи и почват да сипят още по-големи идотщини. Обикновено от излиянията им ти става ясно, че имат съществени пропуски дори с материалът, преподаван в училище. Но пък компенсират незнанието си с арогнтно самочувствие. Е, в какъв стил да отговаряш на такива?

Това пречупване, когато става през слънчевата атмосфера, се нарича гравитационно отклонение на светлината ;))))) и е оновно "доказателство" за ОТО

Пак се изложи. Гравитационното отклонение, за което говориш, няма нищо общо със слънчевата атмосфера. То става само благодарение на масата на Слънцето, точно затова се и нарича „гравитационно“ отклонение. Този телескоп пък няма нищо общо с гравитационното отклонение на светлината и ОТО. Тук фокусирането на лъчите става чрез оптичните свойства на атмосферата, а не посредством гравитационно поле.

Явно глупостта ти е присъща. Това което съм написал е ирония. А факта, че при Земята можеш да видиш тяло зад Земята по причина нямаща нищо общо с гравитационно привличане на светлината, е показателен защо виждаме това, което е зад Слънцето без да има нужда от каквато и да е "гравитационно" обяснение.

Дада, ако може да спреш да се излагаш с незнанието си, че вече чак ми става неудобно за теб. А иначе изглеждаш като интелигентен човек. Слънчевата атмосфера е (почти) напълно йонизиран газ, т.е. плазма както със сигурност и сам знаеш. Показателят на пречупване на плазмата е по-малък от 1, т.е. е по-малък от коефициента във вакуум. В резултат плазмата има дефокусиращо, а не фокусиращо действие върху светлнинните лъчи. Ако твоето обяснение за наблюденията, доказващи ОТО, бяха верни, то трябваше наблюдаваното отклонение на звездите да е точно обратното от това, предсказано от ОТО. Всеки идиот щеше да го забележи.

Ми трият ми коментарите. Но инак коефициента на пречупване е к=С/V, да не твърдиш че скоростта на светлината там е по-висока от скоростта на светлината във вакуум? Това е поредната релативистка измама.

Да, точно това твърдя - фазовата скорост на светлината, тази, която определя посоката на разпространение на светлинен "лъч", в плазма е по-голяма от скоростта й във вакуум. Груповата скорост, тази, която е отговорна за пренасянето на информация, е по-малка от С. Винаги. Прочети малко за вълни в плазма и ще видиш.

Айде поредната релативистка измама. Скоростта на фотона е една. Чел съм за Фазова и групова скорост и извъртането със скорост на "информацията".

Скоростта на един фотон е една. А ако имаме непрекъснато поглъщане и преизлъчване? Поради неразличимостта на елементарните частици не можем да сме сигурни дали фотонът не е бил погълнат и в същия момент излъчен друг фотон с точно същите характеристики, но малко забавен във времето. Има и други интерпретации, обясняващи във фотоннната представа за електормагнитното лъчение защо в материална среда фотоните изглежда, че се движат с друга скорост. Това настрана, има измервания, които ясно показват, че електромагнитното лъчение се движи с друга скорост в материална среда (вкл. плазма). Освен това има не само експерименти, но и демонстрации показващи разликата между групова и фазова скорост И нещо друго: ЕМ лъчение с честота, близка до плазмената честота, има безкрайно голяма фазова скорост. Какво ти вярваш, че си мислиш, е основно твой проблем. Мен ме притеснява единствено, че е фундаментално грешно.