Два от актуалните умни часовници на Samsung, Galaxy Watch3 и Watch Active2, имат сериозни възможности по отношение на измерването на различни здравни показатели. Сред тях са опции за изготвяне на електрокардиограма (ЕКГ) и измерване на кръвното налягане, предава Mobile Bulgaria.

Два от актуалните умни часовници на Samsung, Galaxy Watch3 и Watch Active2, имат сериозни възможности по отношение на измерването на различни здравни показатели. Сред тях са опции за изготвяне на електрокардиограма (ЕКГ) и измерване на кръвното налягане.

Възможността за измерване на кръвното налягане не може да замести традиционните методи за измерване. Освен това тя трябва да бъде калибрирана на всеки четири седмици. Използваният оптичен сензор може да измери промяната в кръвното налягане, но не и да отчете реалните показатели.