Явлението не е масово, но може да е първоначален сигнал за бъдещи трудности и евентуално фрагментиране на интернет- пространството.

Пример: при опит за посещаване на страницата Анкъриджпрес.ком (anchoragepress.com), се появява следното съобщение:

Снимка: Дирбг,

Напомняме, че целите на общия регламент за защита на данните (ОРЗД) засилва съществуващите права, предвижда нови права и осигурява по-голям контрол на гражданите върху техните лични данни.

Това включва:

- улеснен достъп до техните данни — включително предоставяне на повече информация за обработването на данните и гарантиране, че тази информация е налична по ясен и разбираем начин;
- ново право за преносимост на данните — което улеснява преноса на лични данни между доставчици на услуги;
- поясняване на правото на изтриване ("право на забравяне") — когато дадено лице вече не желае данните му да се обработват и не съществува законна причина те да се съхраняват, данните ще бъдат изтрити;
- правото да се знае кога личните данни са били обект на външно проникване и др.
 

Засега подобно явление, блокирането на достъпа на потребители от Евросъюза не е масово, но съществува опасност това да се разшири, дори само заради желанието на американските онлайн ресурси (или някои от тях) да се презастраховат от евентуални съдебни проблеми от страна на европотребители.