Европейската комисия предложи днес нови правила за дейността на цифровите платформи, сред които социалните мрежи и сайтовете за електронна търговия. Комисията предвижда високи глоби за нарушителите на правилата и дори задължаването им да продадат бизнеса си, когато това е в интерес на потребителите.

Предвижда се забрана за нелоялните условия, налагани от платформите при действащите европейски правила, приети в началото на века. Платформите може да послужат за разпространение на незаконно съдържание или за онлайн продажба на незаконни стоки и услуги, отбелязва комисията. Според ЕК големите онлайн пространства за обмен на информация и търговия застрашават потребителските права, информационните потоци и участието на обществеността.

Предложенията на ЕК за промени предвиждат задължителни правила за предлагането по цифров път на услуги, стоки и съдържание, включително изисквания за по-бързо премахване на незаконно съдържание. Предвижда се големите платформи да бъдат задължени да предотвратяват злоупотреба с техните мрежи, да въведат мерки за прозрачност, включително за рекламата и използваните алгоритми за препоръчване на съдържание, да осигурят възможности за външни проверки на събираните данни, както и за проследяване на продавачите. Платформи, които достигат до повече от 10 на сто от потребителите в ЕС, са системни и поемат не само задължения да наблюдават опасностите, но и се подчиняват на нов надзор, пояснява ЕК.

Комисията предлага също уеднаквяване на правилата за определяне и забрана на нелоялните търговски действия онлайн, и въвеждане на пазарни разследвания. Тези промени ще засягат големите електронни доставчици на услуги, например търсачки, социални мрежи или посреднически онлайн услуги. Предвижда се да бъде забранено да се ограничават възможностите на потребителите да премахнат софтуер от своите електронни устройства, както и да бъде повишен достъпът на външни разработчици до разпространението на приложения.

ЕК предлага да глобява нарушителите с до 10 на сто от световния им оборот. При повторно нарушение глобите може да включват и задължението за продажба на някои от засегнатите дружества.

Европейският парламент и Съветът на ЕС ще обсъдят предложенията. Ако няма възражения, промените ще влязат в сила, се отбелязва в съобщението на комисията.