Повечето хора в Германия подкрепят идеята за събиране на старите смартфони, за да се улесни рециклирането на ценните метали в тях, установи проучване, цитирано от ДПА.

Старите или повредени мобилни телефони често събират прах у дома или биват изхвърляни заедно с битовите отпадъци въпреки указанията, че трябва да се събират и предават отделно, казаха от германската федерална организация за защита на околната среда ДБУ.

Смята се, че близо 200 милиона мобилни телефона в Германия вече не се употребяват, но не са рециклирани, сочат данни на дигиталната група "Битком". Те съдържат ценни метали като мед, кобалт, тантал, сребро, злато, никел и други редки елементи.

Около 87 на сто от анкетираните в проучването на ДБУ казват, че схема за депозиране на стари смартфони би била "добра" или "много добра".

"Електронните отпадъци се превръщат в мащабен проблем за Германия и целия свят", каза генералният секретар на организацията Александер Бонде.

Той изтъкна, че отговорите на анкетираните трябва да бъдат "аларма за законодателя" и призова за насърчаване на усилията за повторна употреба и рециклиране на суровините, за да прекрати преексплоатирането им.

Близо 91 на сто от участниците в анкетата смятат, че ремонтирането на домакински уреди, смартфони и телевизори не е финансово изгодно, защото е много скъпо.

Бонде предупреди, че електронните отпадъци като захвърлени монитори, телефони и хладилници се превръщат във все по-сериозен проблем, като в световен мащаб през 2019 г. са се натрупали 54 милиона тона такива отпадъци.

Около 80 на сто от компонентите в смартфоните могат да се рециклират.

В представителното проучване, проведено между 25 февруари и 9 март в Германия, са се включили 1009 души.