Китайската компания Huawei категорично се противопоставя и не се съгласява с коментарите, направени от представители на Европейската комисия, съобщава БТА.

Коментарите са в доклад на ЕК относно мерките, предприети от някои държави от ЕС срещу далекосъобщителното оборудване на китайските производители Huawei и ZTE.

Huawei разбира загрижеността на Европейската комисия за защита на киберсигурността в рамките на ЕС. Въпреки това, ограниченията или изключванията, основани на дискриминационни преценки, ще породят сериозни икономически и социални рискове. Това би попречило на иновациите и би нарушило пазара на ЕС.

В доклад на Oxford Economics се посочва, че изключването на Huawei би могло да увеличи инвестиционните разходи за 5G със суми, достигащи до десетки милиарди евро и това увеличение ще трябва да бъде платено от европейските потребители, пише в позицията на китайската високотехнологична компания.

"Европейската комисия е в нарушение на договорите на ЕС и принципа на субсидиарност, като публично обявява индивидуален субект за "високорисков доставчик" без правно основание. От първостепенно значение е да се подчертае, че дискриминационната оценка "високорисков доставчик" не се прилага по отношение на нито един доставчик без обоснована процедура и адекватно изслушване.

В качеството си на икономически оператор в ЕС Huawei има процесуални и основни права и следва да бъде защитена съгласно законодателството на ЕС и на държавите членки, както и по силата на техните международни ангажименти, посочват още от фирмата.

Киберсигурността е основен приоритет на Huawei, пише в позицията. Huawei има работещ Център за прозрачност на киберсигурността в Брюксел. Този център е отворен за клиенти и независими организации за тестване. Те са поканени да извършват справедливи, обективни и независими тестове и проверки за сигурност в съответствие с признатите от индустрията стандарти за киберсигурност и най-добри практики.

Ние оставаме решени да предоставяме сертифицирани на световно ниво и надеждни продукти и услуги, свързвайки милиони европейци, се отчита в прессъобщението на китайската компания.