Талантливи студенти от различни специалности на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) ще имат възможност да преминат през редица специализирани практически обучения с лектори от А1.

Програмата А1 Бизнес академия е част от дългосрочното партньорство между А1 и УНСС. Тя има за цел постигането на по-добро взаимодействие между бизнеса и академичните среди в името на изграждане на практически знания и умения у младите хора, стартиращи кариерния си път. За да кандидатстват за А1 Бизнес академия, възпитаниците на УНСС трябва да са между 2 и 4 курс или в магистърска програма и да попълнят кратка регистрационна форма. Крайният срок за кандидатстване е 13 февруари, а обученията ще започнат в началото на март.

"Създаването и изграждането на добре подготвени, знаещи и можещи професионалисти е обща цел за бизнеса и академичната общност и причината за съвместната програма, която стартираме днес с УНСС. За нас в А1 подкрепата за младите хора на старта на кариерния път е дългосрочна кауза и ще се радвам да продължим да развиваме тази инициатива и занапред", заяви Миглена Узунова-Цекова, старши директор "Човешки ресурси" и член на Лидерския екип на А1 България.

"Приоритет за нас е обучение, тясно обвързано с бизнеса. Чрез такива партньорства изграждаме мрежи за споделяне на опит, информация и мнения и имаме традиция в тази област. Правим всичко това, за да имат нашите студенти повече възможности за кариерно развитие", коментира ректорът на Университета за национално и световно стопанство проф. д-р Димитър Димитров.

В рамките на програмата, която ще продължи до май 2022 година, експерти на А1 в сферата на маркетинг, финанси, управление на човешките ресурси, икономика и търговия ще преподават на студентите в четири направления.

Участниците в направление "Финанси" ще научат повече за работата в сферата на счетоводството и по-конкретно в областта на приходи и разходи, финансови отчети и контролна среда, а тези в "Маркетинг" ще могат да придобият практически умения за инструментите на маркетинговата стратегия за изграждане на успешен бранд в дигитална среда, дигиталната реклама и развиване на бранда в социалните мрежи.

За студентите, които проявяват интерес към "Управление на човешките ресурси", обученията ще са насочени към развитие на работодателска марка, привличане на таланти и изграждането на програми за развитие и обучение. В направление "Икономика/Търговия" експертите от А1 ще споделят ценни съвети за спецификата на ICT бизнеса, малкия и средния бизнес и големите индустриални решения.

Обученията и в четирите направления ще включват теоретична част и практически задачи. В допълнение, участниците ще преминат и през редица тренинги за социални умения, които да подпомогнат кариерното им развитие, като "Ефективна комуникация", "Презентационни умения", "Емоционална интелигентност" и др. При покриване на критериите за завършване участниците получават специален сертификат за успешно приключване на програмата.

Най-добре представилите се участници в А1 Бизнес академия ще получат покана да се включат в Лятната академия на А1, както и допълнителни награди. По време на Лятната академия участниците имат възможността да придобият реален опит в бизнес среда, като работят по приоритетни за компанията проекти. В периода от юли до септември те ще могат да работят под ръководството на ментор и да натрупат ценни знания и умения.