Три жени - учени от Института по математика и информатика при БАН, спечелиха стипендии по програма на Института по математически науки на Америка към Университета в Маями.

На церемония в София Международният център по математически науки, съвместно с Института по математически науки на Америка, отличиха доц. Елица Христова, доц. Красимира Иванова и доц. Стела Банчева-Железова. Наградите бяха обявени от директора на стипендиантската програма проф. Мина Тайшер.

Елица Христова е доцент в секция "Алгебра и логика" на Института по математика и информатика при БАН. Защитава докторската си степен в Jacobs University Bremen, Германия през 2013 г.

Красимира Иванова е доцент в секция "Софтуерни технологии и информационни системи" на ИМИ, БАН. Ръководител на секцията и научен секретар на института. Докторската си степен от Hasselt University, Белгия защитава през 2011 г.

Стела Банчева-Железова е доцент в секция "Математически основи на информатиката" на ИМИ, БАН. Защитава докторат в института през 2010 г.

Стипендиите включват десетдневно посещение в Института по математически науки на Америка към Университета в Маями, както и участие по избор в някое от инициативите на центъра.

Директорът на Института по математически науки на Америка към Университета в Маями проф. Стивън Кантрел и проф. Мина Тайшер ще изнесат лекции утре - 30 юни, от 15.30 часа в зала "Марин Дринов" на БАН. Лекциите ще бъдат изнесени на английски език и са насочени към по-широка публика. Лекцията на проф. Кантрел ще е посветена на взаимодействието между математиката и биологията, а тази на проф. Тайшер ще акцентира върху връзката на математиката с красотата.