Астрономи от Кембриджкия университет в Англия откриха млада звезда, около която кръжат четири газови гиганта, чиито размери са сравними с тези на Юпитер и Сатурн, съобщи сайтът Физ.орг.

Теоретичните модели предсказват, че подобна система трябва да е по-стара, за да може в нея да се формират толкова големи планети. Освен това орбитите на тези небесни тела са странни.

Звездата CI Tau е на 2 милиона години и около нея кръжи протопланетарен диск от прах и лед. Отдалечена е на разстояние 500 светлинни години от Земята. Астрономите знаеха, че системата включва планета, която принадлежи към т.нар. горещи юпитери - газови гиганти, които се намират най-малко 10 пъти по-близо до звездата си в сравнение с разстоянието между Меркурий и Слънцето. Наблюдения с мрежата радиотелескопи АЛМА (ALMA - Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) в Чили обаче показаха, че дискът е разпокъсан и че това свидетелства за съществуването на други три масивни планети.

Орбитите им се различават по отдалечеността си от CI Tau. Двата външни газови гиганта, чиито маси са сравними с тази на Сатурн, орбитират около звездата на разстояние, което е над 3 пъти по-голямо от това между Нептун и Слънцето. Това контрастира с орбитата на горещия юпитер, който по масата си е сравним с аналозите си в Слънчевата система, докато втората планета е с 10 пъти по-голяма маса от тази на Юпитер.

Всички известни по-рано звезди, около които орбитират горещи юпитери, са 100 пъти по-стари от CI Tau. Учените не знаят дали газов гигант е бил преместен по-близо до звездата си благодарение на гравитацията на съседни планети или е бил задействан друг механизъм. Освен това е неизвестно как са се формирали двете външни планети. Астрономите се надяват, че наблюдения на системата в различни области на спектъра ще позволят да се събере повече информация за особеностите на диска и екзопланетите.