Български изобретатели и селекционери бяха вписани в "Златната книга" на Патентното ведомство на тържествена церемония, състояла се на "Дондуков" 2.

Тази година се навършват 40 години от учредяването на "Златната книга" през 1981 г. Книгата се отваря веднъж в годината, за да бъде попълнена с имената на най-изявените български откриватели и изобретатели.

Доц. д-р инж. Стоян Гишин, който работи в областта на електротехнологичните процеси при акумулаторни батерии, и авторски колектив от проф. д-р Мирослав Иванов, доц. д-р Здравко Наков, доц. д-р Татяна Йончева, доц. д-р Ваньо Хайгъров, които работят в областта на лозарството, са отличените тази година от Патентното ведомство български откриватели.

Доц. Гишин е автор и съавтор на 29 изобретения, защитени в България и чужбина. Иновациите му съкращават над два пъти времето за производство на акумулаторни батерии и значимо подобряват влиянието на екологията, а в инвестициите има бърза възвращаемост.

Създадените от авторския колектив сортове лози са подходящи за производството на екологично чиста продукция, с по-ниска себестойност, характеризираща се с добри макробиологични и технологични показатели и с повишена устойчивост при ниски зимни температури. Колективът от учени е съавтор на 10 сорта лози, защитени със сертификат. Пергаментът с текста за вписването им в "Златната книга" получи проф. д-р Иван Пачев, директор на Института по винарство и лозарство в Плевен.

Президентът Румен Радев изтъкна в приветствието си, че "Златната книга" на Патентното ведомство е уникален инструмент за съхраняване на паметта за българските постижения, предава на поколенията чувството за национална гордост и достойнство, вдъхва ни вяра в успехите и воля за преодоляване на предизвикателствата.

Нека си пожелаем да имаме повече такива събития, защото стремежът на България да бъде просперираща и богата държава може да бъде постигнат само с уважение и признателност към нашите учени, изобретатели, към хората на прогреса и науката, каза президентът Радев.

От създаването на "Златната книга" досега са вписани имената на 130 видни български учени и изобретатели, чиито технологии са допринесли за развитието на икономиката и международната прослава на България, каза председателят на Патентното ведомство проф. д-р Владя Борисова. Тя заяви, че вписването в "Златната книга" е израз на уважение, почит и обществено признание към българските учени и изобретатели за върхови постижения, които са основния генератор на добавена стойност и двигател на икономическия растеж. Техните разработки са съкровищницата на България, особено в днешното динамично време на дигитална свързаност, където интелектуалната собственост е основен бизнес ресурс на всяка иновативна икономика, посочи проф. Борисова. Тя каза, че закрилата на интелектуалната собственост е от изключително важно значение за развитието на научноизследователската дейност, технологичния напредък, иновациите и икономическия растеж. Проф. Борисова изтъкна, че България е една от първите държави, която още преди 100 години е осигурила правната закрила на интелектуалната собственост с присъединяването ни към Парижката конвенция и впоследствие със създаването на Патентното ведомство.