Европейският център за ядрени изследвания (CERN) одобри план за създаване на 100-километров ускорител на частици. Наричат го "Бъдещ кръгов колайдер" (FCC), предава technews.bg.

Според учените, новият ускорител на частици ще им помогне да се справят със задачите, които не могат да решат с Големия адронен колайдер (LHC).

Планът предвижда изграждане на новия колайдер близо до съществуващия. Ускорителят ще има значително по-големи размери - неговата обиколка ще бъде 100 км срещу 27 км за LHC.

Тунелирането трябва да започне през 2038 година, предшествано от проучване, резултатите от което ще покажат дали е възможно прокарване на тунел на предвиденото място. Ако не, ще се търсят други възможности.

Вторият въпрос е финансирането. Ориентировъчно, за създаване на FCC ще са необходими 21 милиарда евро. За европейските изследователи това е непоносима сума, така че се очаква да бъдат привлечени средства от други страни.

Възможно е за целите на проекта да бъде създадена международна организация с участието на САЩ, Китай и Япония, наред с Европа.