Британски климатолози установиха, че ледената покривка на Западна Антарктика ще продължи да се топи бързо и ще започне да се разпада през следващите векове, независимо от мерките, които хората предприемат за борба с глобалното затопляне. Това съобщи Британската антарктическа служба (БАС), цитирана от АП и БТА.

"Изглежда, че човечеството е загубило контрол над това как ледената покривка на Западна Антарктика ще се стопи. Ако искахме да я запазим в оригиналната си форма, тогава трябваше да започнем борбата с глобалното затопляне не сега, а преди много десетилетия. Въпреки това, осъзнаването на ситуацията ни дава няколко десетилетия, за да се подготвим за бързо покачване на морското равнище в бъдеще", каза океанографката от БАС Кейтлин Нотън, цитирана от пресслужбата на организацията.

Нотън и нейните колеги стигнаха до това заключение, след като анализираха няколко сценария за това как мерките, предприети за борба с глобалното затопляне, биха повлияли на състоянието на ледените маси, покриващи Западна Антарктика. Тези ледници, особено запасите от лед, покриващи Антарктическия полуостров, са силно уязвими от ефектите на глобалното затопляне.

Например преди шест години един от последните фрагменти от ледника Ларсен се срути край бреговете му, което роди гигантски айсберг. Инциденти като тези принуждават учените да обсъждат перспективата за бързо и необратимо срутване на цялата ледена покривка на Западна Антарктика.

Британски климатолози са проучили как прилагането на Парижкото споразумение за климата, както и други предложени мерки за намаляване на емисиите на парникови газове, ще повлияят на този процес. Те са подготвили климатичен модел, който описва състоянието на Амундсеново море и прилежащите райони на Западна Антарктида. Използвайки този модел, учените изчислиха как климатът в региона ще се промени през следващите десетилетия и векове с пълно или частично прилагане на Парижкото споразумение за климата, както и поддържане на сегашното ниво на емисиите на парникови газове.

Изчисленията на Нотън и нейните колеги показват, че температурите в Амундсеново море ще се повишат тройно по-бързо в сравнение с други океански региони през този век, дори при пълно прилагане на Парижкото споразумение и бъдещи емисии намалени до нула. В резултат на това шелфовите ледници, които предпазват ледената покривка на Западна Антарктика от срутване, ще започнат да се топят масово в края на века, което в крайна сметка ще доведе до нейното унищожаване.

В най-неблагоприятния случай температурата на водата в Амундсеново море ще се повиши с допълнителни 0,57 градуса по Целзий, в резултат на което шелфовите ледници ще започнат да се топят масово не в края, а в средата на века, а характерът на разрушаването на ледената покривка няма да се промени фундаментално. В случай на умерени емисии учените не са регистрирали значителни разлики в това как ще се промени ситуацията при частично прилагане на Парижките споразумения.

Подобни резултати от изчисленията, както подчертават Нотън и нейните колеги, не означават, че човечеството трябва да се откаже от всички мерки за ограничаване на глобалното затопляне. Намаляването на емисиите на парникови газове ще предпази други области от ледниците на Антарктида от стапяне, като по този начин ще намали скоростта, с която морското равнище се покачва в резултат на тяхното топене.