Надзорният съвет на Европейския център за ядрени изследвания (ЦЕРН) подготви нова стратегия за развитие на физиката на частиците в Европа, в рамките на която организацията планира да построи "фабрика за Хигс бозони", след като приключи обновяването на Големия адронен колайдер и реализирането на научния му потенциал, съобщи ТАСС.

Новата стратегия на ЦЕРН, разработена от водещи учени и експерти, има две цели - превръщане на Големия адронен колайдер в ускорител с висока светимост (HL-LHC), който ще заработи през 2027 г., и в разработване на "нова физика".

Главният инструмент за тези изследвания ще бъде проект, наречен електрон-позитронна "фабрика за Хигс бозони". Тази инсталация ще достига енергия на сблъсъците 100 тераелектронволта. Това е около седем пъти повече от постигнатото през последната сесия на работата на Големия адронен колайдер.

Страните, участващи в ЦЕРН, ще участват и в други ключови международни проекти, като построяването на линейния ускорител ILC в Япония.