Наложеното и потвърденото за сега от доказателства мнение е, че звукът няма маса и гравитация, а разпръскването му става на вълни.

Анджело Еспосито, Рафаел Кричевски и Алберто Николис обаче твърдят, че тази общоприета теория е непълна и не дава необходимото описание на случващото се със звука - особено на квантово ниво.

Тук на помощ идват фононите, приет във квантовата физика формален обект, който описва квантово трептене, възникващо в атомната решетка на твърдите тела.

Фононите са доста любопитни за учените и очевидно са свързани с топлината - при температура равна на абсолютната нула кристална решетка не съдържа фонони.

Според тримата учени от Колумбийския университет те са не просто формален обект, а реално съществуващи частици, които освен свои свойства имат и отрицателна маса и отрицателна гравитация.

За жалост, теорията на учените не може да бъде доказана към днешна дата, заради факта, че с наличната към този момент техника е невъзможно да се измери (отрицателната) маса и гравитация на фононите.

Еспосито, Кричевски и Николис обаче вече имат изготвен експеримент с движението на фонони във вода, който би могъл да докаже теорията им, стига да има по-точни и мощни измервателни уреди.

Статията на тримата учени е публикувана в phys.org и arxiv.org.