Харвардският професор по астрономия Димитър Съсълов изнесе лекция пред български студенти. Той е сред водещите учени в екипа на космическия телескоп Kepler и е участвал в откриването на четирицифрен брой екзопланети (планети извън Слънчевата система). Автор е на книгата "Животът на свръхземите".

Студентите у нас имаха уникалната възможност да слушат на живо проф. Съсълов в рамките на лекция в Кръжока по астрономия към Физическия факултет на Софийския университет. Събитието предизвика сериозен интерес от страна на студенти, преподаватели и медии, а залата беше препълнена и се наложи част от желаещите да слушат проф. Съсълов чрез видеострийминг, изнесен в съседно помещение.

Ученият разкри пред българската аудитория интересни подробности около работата на телескопа Kepler, който до неотдавна изследваше космоса с цел откриване на нови екзопланети. Съсълов разшири темата на лекцията си, описвайки начините, по които астрофизиката и в частност наблюдението на екстрасоларни планети влияе на биологията, геологията и други науки.

Важно място в своята лекция харвардският професор отдели и на въпроса за хипотетичното откриване на извънземен живот, както и за появата на живота на Земята.