Нови изследвания показват, че хората, които са обсебени от живота на богатите и известните,имат по-ниски резултати на когнитивните тестове.

В списанието BMC Psychology изследователите обясняват, че докато преклонението пред знаменитости изглежда е свързано с по-слаби интелектуални способности, остава неясно дали то е причина или следствие от тези намалени умения.

Учените от Института по психология в Унгария набират 1763 участници за онлайн проучване, включващо серия от тестове за интелигентност, предназначени да оценят два различни аспекта на познанието.

Първият от тях има за цел да оцени "кристализираната интелигентност" чрез тестване на речника на участниците, докато тестът с цифрови символи е използван за измерване на "течната интелигентност".

Участниците попълват и въпросник за отношението си към известни хора от съвремието ни.

Интересът към живота на знаменитостите е допълнително категоризиран в три групи. Първата е на хората, които понякога говорят за известните със своите приятели. Следващото ниво е определено като "интензивно-лично", включва натрапчиво мислене за знаменитости. Най-високото ниво на обсебване е обозначено като "гранично-патологично". Хората в тази категория са склонни да се съгласяват с твърдения като "ако имах късмета да срещна любимата си знаменитост и той/тя ме помоли да направя нещо незаконно като услуга, вероятно щях да го направя".

Изследователите също така оценят нивото на материално богатство и самочувствие на всеки участник.

Оказва се, че обсебените от знаменитостите имат по-ниски резултати на тестовете за "течната и кристализирана интелигентност".

Според учените хората с по-високи нива на интелигентност може да са по-малко склонни да боготворят знаменитости поради по-голямата способност да разпознават "маркетинговите стратегии зад известната личност".

В крайна сметка те заключават, че са необходими повече изследвания, за да се определи дали манията за знаменитости е причина или следствие от по-ниския интелект.