Инженери от Масачузетския технологичен институт създадоха изкуствен мозък върху кристал, който се състои от десетки хиляди електронни синапси, наречени мемристори, пише сп. "Нейчър нанотекнолъджи"

Тези елементи са изготвени от силиций, както и от сплав на сребро и мед.

Конструираният чип е способен да запомни визуална информация и да я възпроизведе много по-точно, в сравнение със съществуващите мемристори, направени от нелегирани компоненти. Новото откритие ще позволи да бъдат усъвършенствани невроморфните устройства. Те представляват разновидност в радиоелектрониката, обработваща информацията подобно на човешкия мозък. Такива схеми могат да бъдат изградени в портативни устройства и да изпълняват сложни задачи, които засега са по силите единствено на суперкомпютрите.

В невроморфното устройство мемристорът изпълнява функцията на транзистора, предназначен за преработването на сигналите. Но принципите на действие на новия чип напомнят на работата на междуневронното съединение, познато като синапсис.

Транзисторът може да предава информация, превключвайки межда две значения - 0 и 1 в зависимост от силата на постъпващия сигнал. Мемристорът от своя страна е способен да приема многобройни различни състояния, изпълнявайки несравнимо по-широк диапазон от операции