Специалисти изследваха отново подводната пещерна система Хранице и установиха, че дълбочината й е 1 км - повече от два пъти по-голяма, съобщи сп. "Сайънс".

Те установиха също, че пещерната система се е формирала в карстовите скали при просмукването на водата отгоре. Това може да постави под въпрос произхода и на други дълбоки пещери.

Измерванията са направени от повърхността с различни методи, включително с гравиметър и като са проверени електропроводимостта и естествените геомагнитни полета. Това дава на специалистите представа за разположението на скали, минерали, кухини, долини под повърхността.

Картографирането не е пeрфектно, но показва, че пещерната система Хранице е много по-дълбока. Изследването е ръководено от геофизика Радек Кланича от Чешката академия на науките.

През 2016 г. специалисти измериха, че дълбочината на пещерата Хранице е 473,5 м с дистанционно управляван апарат. Още тогава те знаеха, че тя е по-дълбока, защото толкова беше дълъг оптичният кабел.

Бездната Хранице е най-дълбоката сладководна пещера, но не и най-дълбоката пещера в света. Тази титла се пада на 2,2-километровата пещера Верьовкина в Грузия, която е соленоводна.