Екип от учени на НАСА са картографирали намиращата се на лунната повърхност замръзнала вода. Тя е концентрирана в дълбоките кратери, предимно около полюсите - където слънчевата светлина почти липсва.

Вижте къде се намира водата на Луната >> >> >>

Ниските температури, в следствие на малкото светлина, са ключовият фактор замръзналата вода на Луната да се запази, вместо да сублимира и "избяга" в Космоса под формата на газ.

В кратерите на Южния и Северния полюс температурите са между 0°C и -156°C, като Южният полюс е по-студен, в следствие на което там има повече воден лед.

Учените теоретизират, че водата на Луната е запазена в такава форма, каквато е била преди около 4 милиарда години и би могла да разкрие много за нашата Слънчева система и дори за появата на живота.

През юли 2008 г. НАСА открива малки количества вода във вътрешността на вулканичните перли от Луната, което предполага, че вода може да има и под повърхността на Луната.

Руските лунни мисии също донасят сходни резултати, намекващи за наличието на вода и под повърхността на Луната.

През август 1976 г. автоматичната междупланетна станция "Луна-24" изпраща на Земята контейнер, съдържащ 170 грама лунна почва. Анализът, извършен от учени на Института по геохимия и аналитична химия "Вернадски", показва, че водата съставлява 0,1 процента от масата на получените лунни образци.

Освен с големите си количества замръзнала вода, Южният лунен полюс се характеризира и с големи залежи и на тъй нареченото "гориво на бъдещето" - хелий-3.

Този изотоп на хелия е изходен материал за получаване на термоядрена енергия и почти липсва на Земята, но се намира в изобилие на Луната.

САЩ планират мисия до Южния полюс на Луната, като е възможно именно там да построят и първата си база. Освен американците, подобни планове имат още Русия и Китай.