В България почти не се извършват проучвания, концентрирани сред хората на възраст между 16 и 25 години. Младите често остават встрани от големите социологически изследвания у нас. Така техните вярвания, ценности и стремежи остават някак на заден план.

Huawei е социално ангажирана компания, чиято дейност е насочена към подобряването на икономическия и обществен климат у нас. Пример за това са подписаният със Софийският университет "Св. Климент Охридски" меморандум за сътрудничество в областта на високите технологии и стипендиантската програма за млади български ИТ таланти.

Новият смартфон Huawei nova 9 SE е насочен именно към младите хора, а това вдъхновява компанията да поръча мащабно проучване на специалистите от Ipsos - световен лидер в социологическите проучвания.

Така се ражда едно от много малкото съвременни социологически изследвания, концентрирани изцяло върху младото поколение у нас.

Проучването разкрива какви са ценностите и стремежите на българите между 16 и 25 години.

Изследването

В рамките на проучването Ipsos анкетира 300 представители на градското население на страната на възраст между 16 и 25 години. Изследването обхваща пропорционално България и не се концентрира само в столицата.

Оказва се, че поколението "nova" е поляризирано по някои въпроси, но по други е на едно мнение.

Снимка: Huawei

Единомислието

Мнозинството от младите българи на възраст между 16 и 25 години са песимистично настроени към бъдещето.

55% са категорични, че светът върви към по-лошо, а 26% от младежите остават оптимистично настроени. 20% от анкетирането не могат да преценят.

Любопитно е, че при мъжете се наблюдава по-голям процент вяра, че светът се развива в правилната посока. 86% от младите българки обаче смятат, че бъдещето няма да е "розово".

Като цяло поколението "nova" е настроено позитивно към ролята на технологиите в живота си.

60% се съгласяват, че използването им помага в грижата за себе си, 62% - че помагат в поддържането на добра форма и спортуване чрез използване на приложения за подпомагане на диетата и тренировките и 63% - че технологиите цялостно правят живота по-лесен и улесняват воденето на здравословен начин на живот.

Един от най-интересните въпроси е свързан с това кои са най-големите ценности и топ приоритети на поколението "nova" в България. Тук младите българи са на една позиция - най-важно е семейството.

Снимка: Huawei

"Защо семейството?"

Някои от свободно дадените отговори звучат така: "Най-голяма подкрепа! Хората, на които може да се разчита за всичко и винаги.", "Защото семейството е всичко в едно - любов, сигурност, щастие.". И за финал - "Семейството е нещо много ценно! Това е училище, в което се учим да обичаме, служим един на друг и да живеем".

То е основна ценност за 48% младежи между 16 и 25 години у нас. Любовта се нарежда на второ място с 13%. Челната тройка се затваря от удоволствията на живота и щастието с 8%.

С по едва 5% следват свободата и независимостта, финансовото благосъстояние, приятелите и личностното развитие. Отново донякъде изненадващо на фона на света, принадлежността към общност или кауза е в дъното на тази класация с 1% посочвания.

Полярни възприятия и нагласи

Проучването включва и множество въпроси, които разкриват поляризацията, характерна за поколението "nova". Половината анкетирани се идентифицират с една нагласа, а другата половина - с нейната противоположност.

Поляризацията 50/50 е видна по осите "Да бъда себе си - да се съобразявам с другите", "Да остана верен на убежденията си - Да се адаптирам към промените в света", "Да следвам авторитети - Да намеря своя път".

Някои разлики се виждат спрямо мястото на живеене и пола.

Младежите в столицата са по-склонни да се адаптират към промените, вместо да останат верни на убежденията си. Мъжете пък са готови да следват авторитети с малко по-нисък процент от жените.

Близо 50 на 50 са и разделенията свързани с присъща на младостта смелост и безгрижност.

Над половината анкетирани - 54% казват, че "не поемат рискове, за да избегнат проблеми", срещу 46%, които смятат, че рисковете са необходими, за да бъде животът по-вълнуващ.

По остта "Да вземам всичко от живота - Да взимам под внимание задълженията преди удоволствията" уклонът, макар и с малко - 52%, се оказва на страната на задълженията, като той е особено подчертан в столицата - 63%.

Цялостно, макар и с малко, жените се определят като по-склонни да рискуват и да изпитват удовлетворение от предизвикателни задачи, в сравнение с мъжете.

Интересен и вероятно свързан с пандемията е и изборът "Да стоя вкъщи - да откривам света", на който цели 48% избират предпочитанието да си стоят вкъщи.

По отношение на грижата за себе си отново точно половината смятат, че трябва да правят всичко възможно да подобряват външния си вид, а другата половина - да го приемат такъв, какъвто е.

Половината биха изтъквали успехите си, а другата половина - по-скоро не, като тук мъжете са по-изтъкващи се, а цели 56% от жените предпочитат да не парадират с успехите си.

Интересна точна поляризация на фона на излизането от пандемията се отчита и на въпроса "Да се грижа за здравето си - Да живея, без да мисля за утрешния ден".

Разделението 50 на 50 се запазва и по други въпроси, свързани с бъдещето.

52% смятат, че правилата трябва да са по-малко, а 48% - че трябва да съществуват "повече правила за добро поведение".

48% смятат, че в бъдеще технологиите ще направят живота по-лесен, а 52%, че те могат да разрушат личната свобода.

47% смятат, че екологията трябва да бъде основен въпрос в бъдещето на нашата страна, а 53% - че има по-важни от нея проблеми за разрешаване.

Традиции и промяна

Винаги казваме, че новото поколение ще промени света, но доколко това поколение, тук и сега, реално иска да го направи?

Почти половината, 49%, предпочитат да се обръщат към неизменните, общоприети правила, а 51% - да се създаде нов морал на новия век. Балансът обаче е доста различен в столицата и в малките градове - 61% от младежите в столицата залагат на новия морал на новия век, докато този процент в градовете с 50-100 хиляди жители е едва 31.

По темата за български традиции и ценности, 55% избират, че "приемат и спазват основно българските", а 45% са отворени да приемат различни традиции и ценности, стига те да отговарят на техните разбирания и усещания за света.

Антиматериалисти?

Поколението "nova" в България не може да се обвини в материализъм... донякъде.

Например, само 37% се съгласяват с възприятието, че "да си успял, означава да имаш много пари", но 50% да смята, че щастието и парите са свързани.

От друга страна, за 40% е "по-важно да се забавляваш, отколкото да успееш".

Запитано под друг ъгъл - "Какво са парите за Вас?", поколението "nova" ясно заявява, че те са средство, а не цел.

За най-много хора - 44%, те са начин за защита на бъдещето на семейството, за 41% - позволяват да се радваш на хубавите неща в живота, 37% ги приемат за справедливо възнаграждение на труда, и едва за 18% - средство за пътувания.

Снимка: Huawei

Макар и рядко, младежите се асоциират и с "начин на забравяне на проблемите в живота" (12%) и с "по-добре да се харчат, защото не знаем какво ни очаква в бъдеще" (8%).

Най-рядко те са някакъв измерител на успех и себестойност - за 8% са начин за измерване на успеха в сравнение с този на другите, а за 7% - да покажеш, че си някой. Но когато богатството е поставено като един от вариантите за избор на дългосрочни приоритети, то се оказва далеч от челните позиции - с едва 7%.

Доказателство, че новото поколение българи не са материалисти е и фактът, че 52% не са съгласни с "Често преценявам хората по марките, които ползват и притежават", като само 28% са съгласни с него.

Снимка: Huawei

Мотиватори на работното място

Поколението "nova" е и новата работна сила в България и е интересно да се проследят мотиваторите му за избор на работно място.

Абсолютен номер 1 се оказва високото заплащане - за 43% от запитаните. 32% се мотивират от добър баланс между работа и лично време, 28% от гъвкаво работно време и място и 23% от нестресираща атмосфера, като този мотиватор стига до 32% при младежите от големите градове.

Прави впечатление мотиваторът, поставен на последно място, с едва 7% - работодател, който подпомага каузи с положително влияние върху общността и околната среда, което е значително разминаване с приетите за естествени нагласи на най-младото поколение на глобално ниво и преди последните събития в света.

На въпроса "Ако имахте възможност да направите нещо, което в момента обстоятелствата ви ограничават, кое би било то?", най-много, 43%, отговарят собствен бизнес.

Снимка: Huawei

* материалът съдържа продуктово позициониране