Луната на Сатурн, Енцелад, има химикалите, необходими за зараждането и съществуването на живот. Това показва ново изследване, базирано на данни от сондата "Касини".

Вижте как изглежда Енцелад >> >> >>

По време на мисията си "Касини" откри подобни на гейзер струи вода, изригващи през ледената черупка на Енцелад. През 2008 г. сондата извърши близко облитане и анализира струите със своя анализатор на космически прах (CDA).

Още тогава уредът показа, че водата в струите съдържа изненадваща смес от летливи вещества, включително въглероден диоксид, водна пара и въглероден оксид. Той също така открива следи от молекулярен азот, прости въглеводороди и сложни органични химикали.

Шест години след краят й, данните от мисията "Касини" все още се анализират. Нова статия, озаглавена "Наблюдения на елементарния състав на Енцелад, съответстващ на обобщени модели на теоретични екосистеми", представя някои нови открития. Водещият автор е Даниел Мураторе, постдоктор в Института Санта Фе.

Работата се съсредоточава върху откриването на амоняк и неорганичен фосфор в океана на Енцелад. Изследователите са използвали екологична и метаболитна теория и моделиране, за да разберат как тези химикали могат да направят Енцелад податлив на живот.

Критичен компонент на екологичната теория е коефициентът на Редфийлд. Кръстен е на американския океанограф Алфред Редфийлд.

През 1934 г. Редфийлд публикува резултати, показващи, че съотношението на въглерод към азот към фосфор (C:N:P) е забележително постоянен в океанската биомаса при 106:16:1. Други изследователи установиха, че съотношението леко се измества в зависимост от района и присъстващите видове фитопланктон. По-нова работа прецизира съотношението до 166:22:1.

Коефициентът на Редфийлд показва забележително единство между химията на живите същества в дълбокия океан и самия океан. Той предположи, че има равновесие между океанската вода и планктонните хранителни вещества, което се основава на биотична обратна връзка. Той описва химическа рамка за хранителни вещества и прост живот.

"Каквото и да е обяснението, съответствието между количествата биологично достъпен азот и фосфор в морето и пропорциите, в които те се използват от планктона, е феномен от най-голям интерес", каза Редфийлд в заключение на своята статия.

Анализът на данните на Касини от струите на Енцелад показва високо ниво на неорганичен фосфат в океана. Други геохимични симулации, базирани на откритията на Касини, показват същото.

Океанът на Енцелад съдържа много от химикалите, често срещани в живите организми, като прекурсори на аминокиселини, амоний и въглеводороди.

Така че океанът на луната има богата химия. Все повече доказателства сочат, че водата на луната може да поддържа метаногенезата.

На теория съотношението на Редфийлд на океана на Енцелад може да позволи съществуването на организми. Дали това е така обаче остава мистерия. Тя може да бъде разгадана от нови научни мисии и пращането на сонда на повърхността на луната.