Ератостен Киренски (276 г. пр.н.е. - 194 г. пр. Хр.) е гръцки математик, астроном, географ и поет. От ранна възраст той живее в Александрия, на североафриканския бряг, по онова време част от великата Елинистическа цивилизация. Тук е образован под ръководството на академичния си сънародник Калимак, който оглавява Александрийската библиотека.

Ератостен

Снимка: Wikimedia

Недоволен от знанията, придобити в Александрия, Ератостен отива в Атина, където става близък до учението на Платон, затова обикновено се приема, че е платонист. Резултатът от изучаването на науките в тези два центъра на древногръцкото образование е много гъвкавата, обширна, почти енциклопедична ерудиция на Ератостен. Освен есета по математика, астрономия, геодезия, география и хронология той пише повече трактати за "доброто и злото", за комедията и др.

Крал Птолемей III Евергет, веднага след смъртта на Калимах, призова Ератостен от Атина и му възлага управлението на голямата Александрийска библиотека. Ерастотен е автор на множество творби по математика, астрономия, геодезия, география.

Един от интересните факти за живота на Ератостен е изчисляването на радиуса на Земята.

Древните египтяни забелязали, че по време на лятното слънцестоене, слънцето осветява дъното на дълбоки кладенци в Сиена (сега Асуан, намираща се на тропическата окръжност, т.е по  време на лятното слънцестоене по обед Слънцето се намира точно в зенита), но не и в Александрия. Ератостен използва този факт за измерване на обиколката и радиуса на Земята.

В деня на лятното слънцестоене в Александрия на 19 юни 240 г. пр. Хр Той използвал scafis (купа с дълга игла), с който е възможно да се определи под какъв ъгъл се намира Слънцето в небето.

След измерване ъгълът е определен на 7 градуса 12 минути, т.е. 1/50 от окръжността. Затова Сиена е разположена в 1/50 от обиколката на Земята от Александрия, т.е. на 5000 стадии ( Стадий древногръцка мярка за разстояние, равняваща се на 600 "стъпки"). Следователно обиколката на Земята е 250 000 стадии, а радиусът е 39,790 стадии.

Не е известно какъв стадий е използван Ератостен. Ако е гръцкият (178 метра), тогава радиусът на земята е равен на 7082 км, ако е египетският (172,5 м), тогава 6287 км. Съвременните измервания дават средно 6371 км за средния радиус на Земята.

Във всеки случай, точността на измерване за тези времена е невероятна, а за днешните "плоскоземци", вярващи в Плоската Земя би било добра идея да се замислят за мястото си в еволюционната стълбица.