Без значение дали са взривени над вода или земя, атомните или водородните бомби образуват типична ядрена гъба - облак съставен от прах или водни частици. За тази характерна форма си има причина, а тя може да се прояви и при силно вулканично изригване, мощен пожар или дори удар от метеорит.

Причината за гъбовидната форма на облака е загретият въздух, който издига със себе си облакът от прах или водни частици разпръснати от експлозията. Загрятият въздух създава и кръгообразни вихри, които придърпват нагоре "стволчето" на гъбата. По стените на гъбата и стволчето въздухът вече охлажда и започва да наподобява най-обикновения облак, запазвайки първоначалната си гъбовидна форма.

УouTube

УouTube

УouTube

УouTube

УouTube

УouTube