Учени от Кеймбриджкия университет откриха екзопланети, на които има условия, сходни със земните при абиогенеза - процеса, свързан с появата на първите клетки и нужните за живота молекули, съобщава сайтът Phys.org.

През 2015 г. изследователи под ръководството на Джон Съдърланд предложиха хипотеза, която гласи, че въглерод от падащи на Земята метеорити взаимодействал с азот в атмосферата й. В резултат се образувал циановодород, който влязъл в реакция с други вещества, включително сероводород, а ултравиолетово излъчване било използвано като енергиен източник за тези химични процеси.

Така се появили рибонуклеотиди - съставки на молекула РНК, която била първият носител на наследствена информация.

Екипът на Съдърланд извършил експеримент с УВ-лампи и циановодород и получил предшественици на липидите, аминокиселините и нуклеотидите.

Въз основа на получените резултати учени под ръководството на Пол Римър определили количеството ултравиолетово излъчване, което е нужно за получаване на необходимите за живота молекули, и освен това потърсили звезди, които изпускат достатъчно радиация.

Оказало се, че планети, които кръжат около по-студени от Слънцето звезди, не притежават нужните за поява на живи организми условия, т.е. са извън зоната на абиогенеза.

От тази гледна точка, най-подходящата за поява на живот позната екзопланета е Кеплер-452b, която орбитира около слънцеподобна звезда. Това небесно тяло се намира на 1400 светлинни години от Земята

Вижте как изглежда Кеплер 452b >> >> >>