Фотокапани уловиха редки кадри, на които се вижда Felis chaus chaus, северният подвид на тръстиковата котка /или блатния рис/ в Корчайския и в Турянчайския резерват, в Северен Азербайджан. Фотокамерите са поставени в рамките на съвместно изследване на Института по зоология към Азербайджанската академия на науките, WWF-Азербайджан и Националния природонаучен музей-БАН. Това съобщиха от БАН.

Снимка от фотокапан на учените от БАН

Снимка: БАН

В изследването, което е започнало през 2018 г., участват трима български учени и един азербайджански учен. Проучва се състоянието на редки и застрашени хищници на Задкавказието, и включва още леопардът и ивичестата хиена.

Снимка от фотокапан на учените от БАН

Снимка: БАН

Тръстиковата котка е азиатски вид, който достига тегло до 16 килограма. Обитава основно обраслите с гъста растителност влажни зони. Северен Азербайджан е една от най-северните части на ареала на вида. В Кавказкия регион и Задкавказието разпространението и числеността му рязко намаляват още от 60-те години, след като са разрушени местообитанията му. Екипът на проекта е събрал редица доказателства за съвременното разпространение на вида в Талишките планини, в Южен Азербайджан, и в района на Мингечаурския воден резервоар, в Северен Азербайджан.

Снимка от фотокапан на учените от БАН

Снимка: БАН