Учени от университета в Орхус, Дания, обясниха загадъчното изчезване на метан в марсианската атмосфера, съобщи Сайънс алърт. Метанът е смятан за индиректен признак за съществуване на живот.

Колебанията в концентрацията на метан на Червената планета имат сезонен характер, като варират от 0,24 частици на милиард през зимата в северното полукълбо до 0,65 частици на милиард през лятото. Специалистите открили също области на марсианската повърхност, от които периодично се освобождава метан. Сред възможните причини за това учените посочиха химични процеси, напомнящи серпентизация, или наличие на живи организми. Но процесът, свързан с отстраняване на метан от атмосферата, се оказа още по-загадъчен.

Учените предположили, че в основата на механизма, свързан с изчезването на летливия въглеводород, е ветрова ерозия, при която се окисляват марсиански минерали, а метанът се йонизира и се превръща в съединения, като например метил, метилен, карбин. Йонизираният газ се свързва с атоми, например силициеви, на повърхността на скали. Този процес протича по-бързо в сравнение с фотохимичните реакции. Това може да обясни защо внезапно изчезват метанови облаци на Марс.

Вижте снимки от Марс >> >> >>

Същите химични процеси могат да доведат до образуване на токсични съединения - пероксиди и супероксиди. Това прави невъзможно съществуването на живи организми на повърхността или близо до нея.

Миналия месец марсоходът "Кюриосити" откри в марсианската атмосфера значително количество метан, който може косвено да свидетелства за наличие на живи организми на планетата.