Невробиолози от университета на Индиана в САЩ заключиха, че животни, които не принадлежат към приматите, се отличават с характерна за човека умствена дейност, съобщи Лента.

Било установено, че плъхове могат да си спомнят минали събития в хронологичния им ред. В изследването били използвани 13 плъха, които минали обучение за запомняне на списък от 12 различни аромата. Гризачите били поставени в специална камера и получавали възнаграждение, когато са разпознали повече от един аромат.

След обучението те минали редица тестове, като при всеки от тях броят на ароматите бил променян, за да се потвърди, че животните са запомнили мястото им в списъка. По този начин било доказано, че плъховете могат мислено да възпроизведат целия списък.

Гризачите успешно минали средно 87 на сто от изпитанията. Това потвърдило, че плъховете притежават епизодична памет, която съдържа информация за събития в хронологичния им ред.

Било констатирано, че този тип памет у гризачите е дълготрайна и устойчива. По думите на учените, това ще позволи да бъдат създадени подходящи за изследвания генномодифицирани животни, засегнати от увреждания, които са сходни с невродегенеративни заболявания у човека, като болестта на Алцхаймер.

Резултатите от изследването са качени на сайта Phys.org.