Учени под ръководството на Иля Биндеман от Орегонския университет в САЩ изясниха, че преди 2,4 милиарда години е имало бързо издигане на сушата от световния океан и това е довело до глобални климатични промени, съобщи Лента.

Екипът изследвал 278 проби от шисти от всички континенти. Въпросните шисти обхващат 3,7 милиарда години от историята на нашата планета. Учените открили значими изменения в състава на изотопите на кислорода, които свидетелстват за ускоряване на ерозията вследствие на въздействието на дъждовна вода. Това съответствало на формирането на голямата суша, която съставлявала две трети от днешната.

Изстиването на мантията довело до поява на земна кора, чиято дебелина била достатъчна за формиране на суша. Дотогава горещата мантия била мека и не можела да поддържа голямо количество скали. Издигането на по-светла в сравнение с океана земна повърхност увеличило албедото - способността да се отразяват слънчевите лъчи.

Освен това интензификацията на ерозията била свързана с поглъщане на голямо количество въглероден двуокис от атмосферата и бил нарушен радиационният баланс на Земята. Това на своя ред предизвикало появата на поредица ледникови периоди преди 2,2-2,4 милиарда години и увеличило концентрацията на кислорода.

Резултатите от изследването са публикувани в сп. "Нейчър".