Учени от университета в Амстердам, Холандия, откриха неутронна звезда, която изхвърля релативистки струи плазма, макар че притежава достатъчно силно магнитно поле, съобщи Сайънс алърт.

Според съвременните теоретични модели, подобни изригвания са характерни за звезди с по-слабо магнитно поле.

Въпросната неутронна звезда е в състава на бинарната система Суифт J0243.6+6124, която е отдалечена на 24 хиляди светлинни години от Земята. Вещество от по-голяма звезда се поглъща от компактния обект, образувайки акреционен диск. От полюсите на неутронната звезда изригват струи йонизирани частици, които достигат скорост, близка до тази на светлината.

Изригвания са открити на много обекти, които поглъщат вещество от своя компаньон - черни дупки, бели джуджета, други неутронни звезди. Същевременно при наблюдения на звезди със силно магнитно поле не са открити изригвания и се смяташе, че то възпрепятства образуването на струи.

Учените регистрирали радиоизлъчване от Суифт J0243.6+6124. То свидетелства за наличие на изригвания, които са около 100 пъти по-малки в сравнение с известните аналози. Същевременно магнитното поле на неутронната звезда е 10 трилиона пъти по-силно от слънчевото. Това оборва хипотезата за магнитно потискане на релативистки струи, която гласи, че силното поле отблъсква диска. Той трябва да е достатъчно близо до неутронната звезда, за да се стигне до изригване. Учените предполагат, че в случая струите на Суифт J0243.6+6124 се формират в резултат на голямата ротационна енергия на диска.