Растенията се нуждаят от CO2, за да живеят. Ново изследване обаче разкрива, че повишените нива на въглероден диоксид в атмосферата могат да имат негативно влияние за флората на нашата планета, пише ScienceAlert.

Завишените нива на CO2 постепенно прави по-трудно за растенията да усвояват жизненоважните хранителни вещества, от които се нуждаят, за да растат. Това са и същите хранителни вещества, които разчитаме да получим от тях при консумацията им.

"Ясно е, че хранителният състав на основните култури, използвани в световен мащаб, като ориз и пшеница, е отрицателно повлиян от повишаването на CO2", обяснява молекулярният биолог Антоан Мартен от Френския национален център за научни изследвания. "Това ще има силно въздействие върху качеството на храните и глобалната продоволствена сигурност."

 

Докато използването на CO2 във фотосинтезата доставя на растенията техните захари, повечето растения използват корените си, за да събират други хранителни вещества - включително азот, фосфор и желязо.

"Има много доклади в литературата, които показват, че нивата на CO2, очаквани в края на 21-ви век, ще доведат до по-ниска концентрация на азот в повечето растения, засягайки главно съдържанието на протеини в растителните продукти", казва биологът Ален Годжон от френския National Изследователски институт по земеделие, храни и околна среда.

Изследователите за първи път са забелязали това явление при експериментални условия преди повече от 20 години, но сега то е установено и в естествената среда.

Дългосрочни проучвания върху горите съобщават за намаляване на минералите, открити в листата, а архивираните растителни проби от преди век имат по-високо съдържание на хранителни вещества от днешните еквиваленти.

Нещо повече, растенията, които вече растат на места с естествено по-висок атмосферен CO2 - като при вулкани - имат понижени нива на азот в сравнение с тези наблизо с по-ниски нива на CO2.

"Две основни хранителни вещества, които са от съществено значение за човешкото хранене, могат да бъдат засегнати от това явление", обяснява Годжон. "Първият е свързан с протеините, изградени от азот. В развиващите се страни това може да бъде голям проблем, тъй като много диети в тези страни не са богати на протеини, а растенията, отглеждани при повишен CO2, могат да имат 20 до 30 процента по-малко протеини. Вторият е желязото. Недостигът на желязо вече засяга около 2 милиарда души по света."

Изследването е публикувано в Trends in Plant Science.