Пиявицоустната миксина - подобна на змиорка риба без челюсти, позволи на учени да хвърлят светлина върху еволюцията на структурата на вътрешното ухо, която присъства у всички гръбначни с челюсти, съобщи ЮПИ.

Вътрешното ухо у всички гръбначни с челюсти включва три канала с полусферична форма. Анализът на фосили от палеозоя разкри, че група риби без челюсти притежавали два полусферични канала.

За да опознаят по-добре еволюцията на третия канал, учените от института Рикен в Япония фокусирали вниманието си върху пиявицоустните миксини и миногите - два вида без челюсти, които са сред най-близките роднини на гръбначните с челюсти. Въпросните два вида се срещат и днес и по мнението на учените, са еволюирали незначително през последните 300 милиона години.

У миногите има два полусферичните канала, а у пиявицоустните миксини - един. Когато изследвали геномите на миноги, пиявицоустни миксини и гръбначни с челюсти, учените констатирали, че трите вида използват един и същ образец на генна експресия и еволюция на вътрешното ухо. Анализът показал, че у трите вида е налице експресия на регулиращите гени Tbx1 и Patched на едни и същи места.

"Доколкото ни е известно, за пръв път се оповестява за еволюция на вътрешно ухо е пиявицоустни миксини", заявиха учените.

Те с изненада открили у миноги и пиявицоустни миксини експресия на гена Otx1, който отговаря за формирането на третия канал у гръбначните с челюсти. Това навежда на мисълта, че тази характерна особеност е древна.

Резултатите от изследването са публикувани в сп. "Нейчър".