Европейската южна обсерватория (ESO) извърши най-точната до момента проверка на тази иначе доказана теория в големи астрономически мащаби - извън пределите на нашата галактика Млечния път, предава technews.bg.

Съгласно теорията на относителността на Айнщайн, телата деформират пространството-време около себе си, което води до изкривяване на траекторията на светлината. Това явление се нарича гравитационна леща, но ефектът може да се наблюдава само при много големи обекти.

Теорията на относителността е проверявана многократно с много висока точност в рамките на различни изследователски проекти. Но досега подобни изследвания се извършваха в мащабите на Слънчевата система или до звезди от центъра на Млечния път. За първи път учените отиват отвъд нашата галактика.

За целите на изследването е избрана близката галактика ESO 325-G004, разположена на 450 милиона светлинни години от Земята. Наблюденията са извършвани с помощта на орбиталния телескоп Хабъл и инструмента MUSE, монтиран на "много големия телескоп" (VLT) на ESO.

Галактиката ESO 325-G004 действа като силна гравитационна леща - тя изкривява светлината, идваща от разположената зад нея далечна галактика. В хода на изследванията учените са успели да измерят степента на изкривяване на светлинните лъчи, а следователно - и на пространството-време.

"Сравнението на масата на галактиката ESO 325-G004 с кривината на пространството около нея показва, че силите на гравитацията действат в точно съответствие с предсказанията на общата теория на относителността", заключават учените от ESO.