Президентът на Русия Владимир Путин даде указания на правителството да разработи и одобри Федералната научно-техническа програма за развитие на генетичните технологии за периода 2019-2027 г. в продължение на три месеца. Документът се публикува на портала за разкриване на правна информация, съобщава "Ведомости".

Програмата се разработва "с цел цялостно решаване на задачите за ускорено развитие на генетичните технологии".

Става въпрос за генетичното редактиране, разработването на биологични продукти, диагностичните системи и имунобиологичните агенти за здравеопазването, селското стопанство и промишлеността. Освен това се планира подобряване на мерките за предотвратяване на биологични извънредни ситуации.

В разработките и прилагането им ще участват няколко министерства и агенции - Министерството на науката, промишлеността и търговията, Министерство на здравеопазването, Министерство на земеделието, Федералната био-медицинска служба, Федералната служба за ветеринарен и фитосанитарен надзор, Руската академия на науките, Ядреният институт Курчатов, Московския държавен университет, Санкт-Петербургския държавен университет и регионалните власти.

Институтът Курчатов, който традиционно се занимава с ядрената програма на Русия, ще се превърне в основната научна организация, която ще извърши преглед на изпълнението на програмата, ще оцени потенциала на нейната комерсиализация и ще се ангажира с аналитична подкрепа.

Морално ли е да модифицираме генно децата си >> >> >>