Лазерите работят чрез способността на устройствата да произвеждат лъч от кохерентни светлинни вълни. Квантовата механика разкрива, че вълните са частици, а частиците - вълни. Теоретично със сигурност е възможно да се направи лазер от материя, но на практика е близо до невъзможно. Досега.

Списание Nature съобщава, че изследователи от университета в Амстердам са успели да произведат непрекъснат лазер от материя, използвайки атоми на стронций в така нареченото пето агрегатно състояние - Бозе-Айнщайн кондензат или BEC. При него свръхохладеното вещество спира да се държи като сбор от частици, а попада в единствено квантово състояние, описвано с една обща вълнова функция. 

За да поставите частици в BEC, е необходимо да ги охладите до почти абсолютна нула. Въпреки че е много трудно да се направи това, не е невъзможно, а крайният резултат е, че кондензатът се държи като кохерентна вълна.

Екипът е използвал светлина за охлаждането на атомите, като е разработил нова последователна схема, по която това да стане без да наруши крехката природа на ВЕС.

Лазерът е непрекъснат, но лъчите все още не са стабилни и това е следващата стъпка за екипа.

След като това бъде постигнато, лазерите на материята могат да се използват в различни приложения, точно както светлинните лазери са днес.