Учени от Института за мозъчни изследвания Алън са успели да създадат първата цялостна триизмерна карта на мозък на мишка. Според изследователите, проектът може да промени много неща в редица области на биологията, които нямат директна връзка с него.

Статия за изследването вече е публикувана в научното списание Cell. Неговото значение за науката се увеличава допълнително от факта, че мишките се използват особено често при неврологични опити и съответно наличието на пълноценен атлас на техния мозък би спомогнало за редица други научни проекти.

Става въпрос за подробна карта, включваща координатите на 100 милиона мозъчни клетки. Екипът се надява да развива още повече своя "мозъчен атлас" в бъдеще, научавайки повече за системата от неврони при гризачите.

"Както вече знаем, подобни атласи трябва да бъдат еволюиращи живи ресурси, защото докато научаваме повече за начина, по който е организиран мозъкът, се налага да ги обновяваме" - споделя Джули Харис, изследовател от Института Алън.