Най-хубавите снимки на астероида Хигия, направени с Много големия телескоп в Чили, разкриха, че той е почти идеално сферичен - основното изискване, за да бъде повишен статутът му до планета-джудже, съобщи Ню сайънтист.

Начинът, по който Хигия се е образувала, обаче може да наложи преосмисляне на дефиницията.

Астероидът Хигия е открит през 1849 г., но досега астрономите нямаха негови снимки с висока резолюция. От наличните данни беше невъзможно да бъде определено до каква степен промените в отразената от Хигия светлина се дължат на вариации във формата спрямо вариации в яркостта на повърхността. Новите снимки за първи път разкриха истинската му форма.

За да бъде определен като планета-джудже, един обект трябва да отговаря на четири критерии - да е на орбита около Слънцето, да не е луна, да не е отблъснал всички по-малки обекти в орбитата си и да има достатъчно маса, така че собствената му гравитация да му е придала сферична форма. Досега Хигия отговаряше на първите три, но не и на четвъртия.

Новите снимки, направени от Мирослав Брож от Карлови университет в Прага и колегите му, показват, че Хигия отговаря и на четвъртия критерий.

С диаметъра си от 430 км Хигия ще е най-малката известна планета-джудже. Според специалистите тя се е образувала различно от останалите - в сблъсък, разбил по-голям космически обет, чиито фрагменти са се съединили в сфера, а не като формата се е променяла постепенно с времето.