Наскоро публикуван документ от международен екип от физици-теоретици придава достоверност на концепцията за "анти-вселена" - теория, която също би могла да помогне да се обясни съществуването на тъмна материя, мистериозна, но изобилна субстанция в нашата вселена, пише Live Science.

Теорията зад изследването, която ще бъде публикувана в списанието Annals of Physics, разчита на това, което физиците наричат ​​трите фундаментални симетрии в природата.

В Стандартния модел на физиката на частиците те са: заряд, тъй като обръщането на заряда на частица при дадено взаимодействие води до равен и противоположен заряд; паритет, тъй като огледалното изображение на взаимодействието на частици ще изглежда същото като оригинала; и времето, защото взаимодействията, които се движат назад във времето, изглеждат същите като оригинала.

Тези три фундаментални симетрии, казват учените, предполагат съществуването на огледална вселена, която би била точно обратното на нашата, което означава, че ще бъде изпълнена с противоположно заредени и огледални частици, които се движат назад във времето.

Теорията може също да хвърли светлина върху неяснотата на тъмната материя - за която се твърди, че съставлява 95 процента от нашата Вселена, но е напълно невидима за нас.

В тази анти-вселена тъмната материя ще се състои предимно от нов вид неутрино, субатомни частици с изключително висока енергия и ниска плътност, които не носят нито положителен, нито отрицателен заряд.

Както отбелязва Live Science, има три известни типа неутрино, които всички са леви, което означава, че се въртят наляво, докато всички други известни частици имат вариации посоката си на въртене.

Това може да означава, че някъде там има "десни" неутрино, които не можем да открием.

Тези десни неутрино, добавят изследователите, вероятно биха били невидими, но въпреки това биха повлияли на останалата част от Вселената, когато взаимодействат с гравитацията.

По същество така разбираме и тъмната материя, твърдят физиците, която не можем да видим, но сме наясно, защото тя също взаимодейства с останалата част от Вселената

Учените допълват още, че "движи назад във времето" не значи задължително пътуване в миналото.