Финландски астрофизици от Хелзинкския университет доказаха наличието на екзотично кварково вещество в ядрата на най-големите неутронни звезди в проучване, публикувано в изданието "Нейчър физикс".

Известно е, че в недрата на неутронните звезди материята се свива до извънредно плътно вещество, като неутроните и протоните образуват на практика гигантско атомно ядро. Но досега не беше ясно дали се разрушава това вещество в сърцевината на най-големите неутронни звезди.

И дали не се образува още по-аномална, кваркова материя. Според екипа на Емели Анала в недрата на подобни обекти действително присъстват кваркови ядра.

Изчисленията показали, че диаметърът на едно подобно кварково ядро може да надвиши половината от диаметъра на неутронната звезда.

По думите на учените съществува немалка вероятност всички неутронни звезди да са съставени от ядрена материя. В такъв случай поведението й би било доста странно, като например скоростта на звука може да достигне тази на светлината.