Изследователи от университета на Кембридж, Великобритания, са създали с помощта на 3D принтер миниатюрни "небостъргачи" за общности от фотосинтезиращи бактерии, които превръщат слънчевата светлина, въглеродния диоксид и водата в енергия, пише сп. "Нейчър матириълс".

Създавайки мрежи от високи "наножилища" за тези обичащи слънцето бактерии, учените откриват нови възможности в тази сфера.

Авторите на изследването обясняват, че ако на тези общности се предостави подходящ вид дом, количеството енергия, което те могат да извлекат, се увеличава.

Фотосинтезиращите бактерии или цианобактериите са най-разпространените форми на живот на Земята и се нуждаят от изобилие от слънчева светлина, за да се развиват. За да се извлече енергията, която произвеждат чрез фотосинтеза, бактериите трябва да бъдат прикрепени към електроди.

Изследователите са отпечатали 3D електроди от наночастици метален оксид, които са пригодени да работят с цианобактериите, докато те извършват фотосинтеза. Тези електроди са отпечатани под формата на силно разклонени, разположени нагъсто стълбовидни структури, подобни на малък град. Според учените електродите имат отлични свойства за обработка на светлината, подобно на многоетажна жилищна сграда с много прозорци.

Цианобактериите се нуждаят от нещо, към което могат да се прикрепят и да образуват общност със своите съседи. Електродите позволяват да се постигне баланс между голяма повърхност и много светлина - като в стъклен небостъргач. След като свързващите се помежду си цианобактерии се настанят в новия си дом, екипът установява, че те са по-ефективни от други настоящи биоенергийни технологии, като например биогоривата.

Системата увеличава количеството на извлечената енергия в сравнение с други методи за производство на биоенергия от фотосинтеза. След това изследователите са успели да извлекат отпадъчните електрони на бактериите, останали от фотосинтезата, които могат да се използват за захранване на малогабаритна електроника.