Генетици от Калифорнийския университет в Ривърсайд са открили как да превръщат опасните за хората комари във "вечни тийнейджъри", като влияят на хормоните на линеенето им, пише сп. "Протоколи на Американската академия на науките".

Откритието на учените ще помогне да се контролират популациите на комарите, без да бъдат засягани други видове насекоми.

Комарите са едни от най-опасните за хората създания, тъй като пренасят различни инфекциозни заболявания.

Въпреки това всички комари, които застрашават хората, не могат да бъдат напълно ликвидирани, тъй като това ще се отрази неблагоприятно на съществуващите екосистеми. Освен това е малко вероятно процесът да е възможен от техническа гледна точка.

Поради тази причина учените работят върху технологии, които ще позволят да бъдат контролирани популациите от комари, а при необходимост бързо да бъде намален броят на опасните насекоми. Съществуват, например, проекти за създаване на генетично модифицирани комари, които не могат да се размножават - смята се, че ако такива насекоми бъдат пуснати в природата, те ще се конкурират с плодовитите комари, като по този начин броят на последните ще намалее.

Авторите на новото изследване са избрали друга позиция, като са обърнали внимание на механизма на линеене на насекомите. Метаморфозата на членестоногите се контролира от стероидния хормон екдизон, който работи в комбинация с транспортни протеини, необходими за преминаването му клетъчните мембрани.

Учените са установили, че комарите имат три "вносителя на екдизон". Ако те бъдат блокирани, комарите спират да се развиват и се превръщат във "вечни тийнейджъри".