Учени от Националната астрономическа обсерватория на Япония установиха, че черните дупки са своеобразно скупчване на няколко вида газове, които се смесват във вътрешността на структурата и постоянно се взривяват, съобщи Юрик алърт.

Наблюдения с помощта на мрежата радиотелескопи АЛМА (ALMA - Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) в Чили позволиха да се изясни, че подобен газ е с различна плътност, маса и състав и поради тази причина черната дупка всъщност представлява огромен химически реактор.

При това учените отбелязват, че обяснението на "спиралността" на черните дупки е просто - газовете във вътрешността на структурата могат да се въртят около оста си с огромна скорост, а това дава възможност да се правят погрешни изводи за движенията й.

Учените увериха, че засега е невъзможно да се направи достоверен извод за причините за появата на черни дупки - въпреки огромното количество събрани данни и хилядите симулации явлението досега е недостатъчно изследвано, а за естеството и характера на черните дупки съществуват теоретични догадки и хипотези, които не са намерили потвърждение.