Калифорнийски учени са успели да секвенират генома на сортовете грозде Шардоне и Каберне Совиньон, познати със страхотните вина, създавани от тях. Статия за научното откритие вече е публикувана в списание Nature Plants.

Процесът на секвениране, който представлява цялостното определяне на последователността на генома, е предоставил изненадващ поглед върху генетиката на въпросните растения.

Странното в случая е че голяма част от генетичният материал на популярните сортове грозде се е оказал само с едно копие на всеки ген. По принцип живите същества наследяват по едно копие на всеки ген от своята майка и по едно от своя баща. Очакванията са били именно такъв да е случаят и със сортовете грозде Шардоне и Каберне Совиньон, но не е така.

Установено е също, че и двете разновидности на гроздето имат по около 37 000 гена. Тяхното пълно секвениране ще бъде от голяма полза както за производителите на вино така и за научните среди, които изследват генетиката на този тип растения.