Списанието Nature публикува изследване, което разкрива формата на Вселената. Съставителите му са анализирали показателите на така наречената реликтова радиация. Според тях всички ние се намираме в затворена асиметрична сфера.

Обсерваторията Планк, работеща от 2009 до 2013 г., картографира космическия микровълнов фон, море от светлина, останало от големия взрив. Именно това е значението на термина реликтова радиация.

Астрономите са открили, че има повече гравитационни лещи от очакваното. Алесандро Мелхиори от Римския университет в Сапиенца и неговите колеги изчисляват, че това може да бъде, защото формата на Вселената е различна от тази, която сме мислили.

Измерването на формата на Вселената е почти невъзможна задача, тъй като има огромно недостижимо разстояние до нейната граница. Науката оперира само с хипотези, но все още не е в състояние надеждно да ги потвърди.

Има няколко популярни хипотези. Един от тях казва, че Вселената е плоска, тоест ако изпратите куп фотони от Земята във всяка посока, те няма да се върнат обратно.

Друга теория казва, че Вселената е затворена сфера, същият сноп фотони определено ще се върне, но от друга посока.

Мнозинството от космологични данни предполагат, че Вселената е плоска, което означава, че няма кривина, подобно на лист хартия. Тези измервания на Планк показват, че тя може да бъде "затворена" или сферична, което означава, че ако пътувате достатъчно далеч в една посока, ще се озовете обратно там, където сте започнали.

Това е така, защото допълнителното лещиране предполага наличието на допълнителна тъмна материя, която би "огънала" Вселената в сфера вместо в плосък лист.

Според тези наблюдения Вселената има 41 пъти по-голяма вероятност да бъде затворена, отколкото плоска.

"Това са най-прецизните космологични данни и това ни дава различна картина", казва Мелхиори.

Ако Вселената наистина е затворена, това може да бъде основен проблем за нашето разбиране на Космоса. Друг космологичен пъзел е, че близката на нас Вселена изглежда се разширява по-бързо, отколкото би трябвало. Това е трудно да се обясни с настоящия стандартен модел на космологията, който включва плоска Вселена.

Проблемът е обаче, моделът на сферичната Вселена също не обяснява несъответствията. Учените смятат, че дупките в моделите ни са толкова големи, че говорят за ​​"криза на космологията".

"Ако несъответствията не намерят обяснение, трябва сериозно да преосмислим нашия модел на Вселената и нейното формиране", заявява Мелхиори.

Повече данни през следващите няколко години ще покажат дали трябва да приемем тази аномалия сериозно или това е просто статистическа грешка, казва Дейвид Спергел от Принстънския университет.

Обсерваторията Симонс, която в момента се изгражда в Чили, ще може да измери гравитационните лещи по-точно от Обсерваторията Планк и трябва да ни каже дали наистина има космологична криза или не.