През последните години генетиката се развива с изключително бързи темпове и учените откриват все повече начини, за създаване на нови генетични черти в различни животни. Това включва и генна намеса, която може да променя интелигентността на някои видове.

Една от последните новини в тази област е за промяна на мозъците на маймуни, която е позволила те да подобрят паметта и познавателните си възможности. Това е важна стъпка по пътя към подобряването на интелекта на животни чрез генетична интервенция.

Трябва ли обаче да тръгваме по този път? Критици вече започнаха да задават въпроси - имаме ли право ние хората да правим животните по-умни и да развиваме у тях подобни на човека интелект и съзнание, морално ли е това, а също и - безопасно ли е?

Необходимо е да се вземат предвид и всички усложнения, които могат да възникнат при създаването на нов вид хипер-интелигентни маймуни. Много от проблемите са описани във филмите от поредицата "Планетата на маймуните", а науката неведнъж е показвала, че е способна да превръща фантастиката в реалност.

Новината за генно подобрените маймуни показва, че човечеството вече има способността да прави това. Тепърва обаче предстои то да реши дали да продължи експериментите в тази посока. А като имаме предвид, че животните не са в състояние да дадат своето съгласие, подобна дискусия би трябвало да се води с възможно най-много участници - учени, регулаторни органи, неправителствени организации и граждани.

От от друга страна, единствено достатъчно съзнателни животни биха могли да направят информиран избор и да се съгласят или отхвърлят предложение за увеличаване на интелекта. Във философския дебат възниква и още един въпрос - морално ли е да не помогнем на по-слабо развитите от нас животни, за да могат те да достигнат до нашето ниво на съзнание. Трябва ли човечеството да мисли от тясно егоистичната гледна точка да запази интелектуалното си превъзходство над всички останали видове на Земята или трябва да помогне на другите животни, като така увеличи драстично шансът за оцеляването на земния живот извън рамките на нашата планета и Слънчева система?