Финландия и Латвия се споразумяха за развитието на обща програма, която осигурява устойчиво развитие на мобилността на армиите на двете страни. Тази съвместна програма цели развитие на обща система бронирани бойни машини. Програмата е на Финландия и Латвия и ако се развие успешно ще доведе до бъдещи сигурни, и взаимно заменяеми доставки за армиите на двете страни.  

"Това е много важен старт за нас,  ние се надяваме  в резултат на проекта да видим новата машина внедрена в производство. Тя комбинира отлична мобилност и лесна поддръжка. Дългият и живот и лесната поддръжка я правят много рентабилна. Би било добре ако и други армии се присъединят към Финландия и Латвия. " казва Юси Ярвинен, президент на Pаtria.

Patria 6x6 комбинира най-добрите качества на бойните машини Patria XA и Patria AMV. Тя е опростена, има съвременна мобилност, съоръжена е с ефикасно захранване и независима спирачна система. Благодарение на добре дефинираните и функции лесно се управлява и изучава. Рентабилността и се осигурява от многобройни търговски компоненти, като дългия жизнен цикъл и лесната поддръжка я правят изключително рентабилна.

Основни области в дейността на Patria land Oy unit са бронираните колесни машини, минохвъргачни системи и свързаните с тях услуги за поддръжка на жизнения цикъл.