На 21 декември през 1901 г. италианският изобретател Гулиелмо Маркони изпраща първия трансатлантически радиосигнал, който е приет в САЩ. Това се смята за началото на медията радио. Макар че и в предишни години някои изследователи правят опити чрез телеграфа да предават слово и музика на далечни разстояния, предава БНР.

Още през 1900 година Маркони прилага разработката за нов тип предавател, подобрява качествата на приемника и на следващата година осъществява радиовръзка през Атлантическия океан на разстояние около 3400 км.

В България се смята, че радиолюбители е имало още след Първата световна война, но след края на войната е забранено да се използва радиосигнал за държавни цели.

По-късно тази забрана отпада. Много специалисти, техници и инженери у нас са се занимавали с модерното за онова време хоби. През 1935 г. с указ на Цар Борис III се създава Радио София.